Garantie


Wij als ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Op onze aangeboden materialen zitten geen garanties, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen met de Koper.

Bij functioneel gebrek kan een product binnen 3 werkdagen geruild worden tegen een gelijkwaardig product indien voorradig. Krassen en beschadigingen zijn geen reden om het product te ruilen.