Vind hier je gerecyclede

bouwmaterialen

Brandpreventie


Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen. Onder deze categorie vindt u de materialen die mede worden toegepast bij brandpreventie.( zoek suggesties: Blusdeken, brandblusser, brandmeldinstallatie, brandslang, rookmelder, sprinklerinstallatie, noodverlichting.)